Cookie policy

DISCLAIMER

Juridische informatie

Deze website is eigendom van Kunnig.


Contactgegevens maatschappelijke zetel

Kunnig

Kielsbroek 2

2020 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BTW BE 0404.745.465


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

Deze site en de inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kunnig.


Beperking van aansprakelijkheid

De website bevat algemene informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Kunnig levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Bevat de informatie onjuistheden of blijkt bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar, dan zal Kunnig de mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Toch kan Kunnig niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Onjuistheden in de informatie op de site kunnen aan de beheerder van de site gemeld worden.


De inhoud van de site en de links kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving gewijzigd of aangevuld worden. Kunnig kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


Kunnig kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar websites of pagina's van derden. Het plaatsen van links of verwijzingen naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Kunnig heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Privacybeleid

Kunnig hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot de maatschappelijke zetel van Kunnig. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.


Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Bij geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.